Przejdź do treści strony

Przedsiębiorco! Znany jest wstępny harmonogram naborów wniosków RPO WD 2014-2020

obraz

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyjął wstępny harmonogram naborów wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane konkursy w 2015 roku to m.in.:

Innowacyjne przedsiębiorstwa (RPO 1.2): III kwartał 2015 r.

Wspierany będzie rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Przewiduje się wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które służyć będą tworzeniu innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Rozwój produktów i usług w MŚP (RPO 1.5): III kwartał 2015 r.

Wsparcie uzyskają projekty obejmujące rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia, prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Efektywność energetyczna w MŚP (RPO 3.2): IV kwartał 2015 r.

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (RPO 4.4): IV kwartał 2015 r.

Możliwa będzie realizacja projektów dot. wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne), które pozwolą na zwiększenie atrakcyjności regionu przy zapewnieniu ochrony wartości przyrodniczych.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego (RPO 8.3): IV kwartał 2015 r.

Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania.

Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (RPO 8.4): III i IV kwartał 2015 r.

Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz MŚP oraz ich pracowników i obejmie rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw.

Sprawdź ramowy harmonogram naborów RPO WD 2014-2020

Zaplanowane terminy naborów mogą ulec zmianie.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z Biurem Wsparcia Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, pokój nr 3, e-mail: alicja.szczepanska@zabkowiceslaskie.pl, tel.: (74) 8 165 366

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne