Przejdź do treści strony

VI Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej

obraz

By tradycji stało się zadość, organizator przewidział koncerty na scenie na zewnątrz hali. W tym roku wprowadzono kilka nowości, m.in. konkurs "Wieża sukcesu", którego laureatów wyłoni specjalnie powołana kapituła.

Tak, jak w ubiegłym roku całość prezentacji gospodarczych będzie współfinansowana w ramach projektu „Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zachęcamy do udziału w kolejnych Prezentacjach Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej.

Szczegółowych informacji o imprezie udziela:

Kinga Grabowa 
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
tel. 74 816 28 16

Formularz zgłoszeniowy (wypełniony i podpisany formularz należy odesłać na adres mailowykinga@zabkowice-powiat.pl lub faksem 74 816 28 50)

Jednostki organizacyjne