Przejdź do treści strony

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

obraz

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich,   przypomina,     że 30 września  2012 r.  upływa ustawowy termin do wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

 W przypadku niedokonania opłaty  w ustalonym terminie zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001

Jednostki organizacyjne