Przejdź do treści strony

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2014

obraz

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przypomina, że 31 maja upływa ustawowy termin do wniesienia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty  w ustalonym terminie zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.
Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju i Promocji
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
telefon: 74/8 165 346
pok. nr 3 (parter)

Jednostki organizacyjne