Przejdź do treści strony

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2014!

obraz

OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O  WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM I UPŁYW TERMINU UISZCZENIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Rozwoju i Promocji; pok. nr 3 (parter) wraz z dowodem wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (wpłaty na konto Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie  po upływie 3 lat - art.18 ust.10  pkt.5 wyż. cyt. ustawy

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

Wartość sprzedaży za 2013 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2014 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września 2013 roku.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się jednorazowo do 31 stycznia 2014 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest  w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 2013 r. okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Urząd Miejski  w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Rozwoju i Promocji; pok.  nr 3 (parter) w terminie 7 dni od złożenia pisemnego wniosku wydaje zaświadczenie o dokonaniu opłaty. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 55 9533 0004 2001 0009 8645 0057.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

telefon: 74/8 165 346

pok. nr 3 (parter)

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne