Przejdź do treści strony

Szpital św. Antoniego

obraz

W 1901 r. proboszcz ząbkowicki Constantin Herrmann rozpoczął starania mające na celu budowę nowego szpitala miejskiego. Do tego czasu chorzy byli leczeni w szpitalu św. Jerzego na Przedmieściu Kłodzkim,
gdzie przebywali razem z ubogimi i bezdomnymi. Roboty budowlane rozpoczęły się w 1903 r. i prowadził je mistrz budowlany Wilhelm Hellmich. Inicjator budowy nie dożył jej zakończenia, a gotową budowlę poświęcił 15 VII 1905 r. jego następca proboszcz Alois Reimann. Wmurowano wówczas obok głównego wejścia kamień pamiątkowy (Schussstein 1904 – 1905). Nowy szpital przejął opiekę nad chorymi, a stary pełnił od tego momentu tylko funkcję przytułku. W latach 1913−14 szpital św. Antoniego został powiększony poprzez dobudowanie do głównego budynku bocznego skrzydła. Budynek szpitala jest budowlą trójkondygnacyjną, na planie litery L. Na pierwszym piętrze budynku urządzono kaplicę szpitalną, której wyposażenie w stylu neogotyckim zachowało się do dzisiaj. Na szczególną uwagę w kaplicy zasługuje witraż centralny z postacią św. Antoniego klęczącego przed dzieciątkiem Jezus − patrona szpitala.

Jednostki organizacyjne