Przejdź do treści strony

Szkoła Katolicka

Nowy gmach szkoły katolickiej został wzniesiony w latach 1853 – 1854 według projektu Ferdynanda Martiusa, budowniczego zamku w Kamieńcu Ząbkowickim. Szkoła zastąpiła dawną szkołę przyparafialną istniejącą od 1399 r. obok kościoła. Jest to budynek trójkondygnacyjny o pięcioosiowej fasadzie, nakryty dachem dwuspadowym. W schody prowadzące od strony dziedzińca został wmurowany dawny stół sędziowski sprzed ratusza, ale nie da obecnie go zidentyfikować. Szkoła niemiecka funkcjonowała do końca wojny. Po wojnie od 4 IX 1945 r. w budynku rozpoczęła działalność pierwsza szkoła w Ząbkowicach Śl. − Szkoła Podstawowa nr 1, która w 1971 r. otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.

Jednostki organizacyjne