Przejdź do treści strony

Szansa dla młodych - dotacje na działalność, staże, szkolenia, pomoc w zatrudnieniu

obraz

Agencja Zatrudnienia HUMANUS Sp. z o.o. zaprasza firmy i przedsiębiorców do udziału w programie dopłat bezpośrednich dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP lub poza rejestrem) w wieku poniżej 29 roku życia z powiatów: Ząbkowickiego, Strzelińskiego, Kłodzkiego, Dzierżoniowskiego.

Środki na finansowanie programu pochodzą z Funduszy Unijnych w ramach programu POWER. Okres finansowania do 3 miesięcy. Formuła finansowania elastyczna i przyjazna przedsiębiorcom – nie ma wymogu długoterminowych zobowiązań wynikających ze skorzystania z oferty. Zainteresowanych współpracą i szczegółową informacją zapraszamy do kontaktu: jerzy.komorowski@humanus.biz.pl i pod telefonem 692 758 563.

projekt PODEJMIJ ZATRUDNIENIE - dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 29 roku życia - szczegóły na ulotce:

projekt BEZPŁATNE WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 29 roku życia - szczegóły na ulotce:

projekt DOTOWANE STAŻE I SZKOLENIA ZAWODOWE - dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 29 roku życia - szczegóły na ulotce:

projekt ROZPOCZNIJ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 29 roku życia - szczegóły na ulotce:

OPIS GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU: WND-POWR.01.02.02-02-0157/15  „Szansa dla Młodych” Projekt realizowany jest przez Fundację Imago
 

Grupę docelową [GD] stanowią osoby w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawne) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. W projekcie będą mogły wziąć udział os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) na obszarze powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego oraz ząbkowickiego.

OPIS ZADANIA

Spółka HUMANUS Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za zadanie w projekcie, które nazywa się usługa DOPROWADZENIE DO ZATRUDNIENIA świadczoną dla 25 osób z projektu. Agencja zatrudnienia HUMANUS Sp. z o.o. jest zobowiązana każdemu uczestnikowi świadczyć zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia (określona ilość godzin spotkań), w trakcie której lub po wsparciu uczestnik projektu otrzyma zatrudnienie definiowane zgodnie z wytycznymi EFS – minimum ½ etatu przez 3 miesiące, lub umowy zlecenia 3 miesiące w wysokości minimalnej krajowej lub większej w przeliczeniu na 160 godzin pracy w miesiącu.

OPIS OFERTY DLA PRACODAWCÓW

W ramach współpracy z HUMANUS Sp. z o.o. istnieje możliwość zrefinansowania kosztów zatrudnienia. Warunkiem uzyskania refinansowania jest to, że osoba zatrudniana mieściłaby się w grupie docelowej i miała status uczestnika projektu. Mechanizm refinansowania ma charakter elastyczny i przyjazny małym przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. Pierwszą transzę wsparcia pracodawca otrzymuje po podpisaniu umowy o pracę z uczestnikiem projektu – wymiar umowy i jej charakter jest opisany powyżej. Druga i trzecia transza wypłacona zostanie po przepracowaniu przez uczestnika projektu 3 miesięcy (90 dni) i udokumentowania tego faktu, przez pracodawcę.

RAMY CZASOWE:

Jeśli Państwo byliby zainteresowani współpraca w oparciu o usługę HUMANUS Sp. z o.o. harmonogram działań byłby następujący.

I etap – ustalenie grupy osób skierowanych do zatrudnienia, udzielenie im wsparcia w ramach projektów, ustalenie umów i formuły dofinansowania około 7 dni roboczych.

II etap -  sukcesywny proces zatrudniania i przekazywania dotacji oraz koordynowania przekazywania dokumentów i udzielania wsparcia uczestnikom projektu. 

Jednostki organizacyjne