Przejdź do treści strony

Punkt Konsultacyjny w Ząbkowicach Śląskich - zapraszamy!

obraz

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych założeniem własnej firmy, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do PUNKTU KONSULTACYJNEGO KSU prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego ,,AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie. Konsultacje odbędą się w dniu 31 lipca 2012 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 (Sala Konferencyjna, parter, pokój nr 5).

Punkt zorganizowany w poprzednim miesiącu cieszył się dużym zainteresowaniem. Przypominamy, że usługi informacyjne są bezpłatne. Dzięki udzielanym poradom klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej i nie tylko:

 • jak, krok po kroku, założyć własną firmę,
 • co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała,
 • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa,
 • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
 • usługi doradcze (dofinansowane w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) w formie: asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, stanowiącej idealną pomoc dla początkujących przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej, asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, skierowanej do działających już przedsiębiorców.
 • Możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania:
  • fundusze UE na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • kredyty bankowe, pożyczki.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej:
  • sporządzanie biznes planu i studium wykonalności.
 • Administracyjno- finansowe oraz formalno-prawne  aspekty działalności gospodarczej:
  • rejestracja firmy  (UM, US, REGON, ZUS),
  • prawo podatkowe i prowadzenie księgowości,
  • podstawy marketingu,
  • prawo pracy.

Jednostki organizacyjne