Przejdź do treści strony

Psychoterapeuta, specjalista do spraw przemocy

Psychoterapeuta , specjalista do spraw przemocy – Ewa Lenartowicz - Ostapiuk

Kontakt: 508 470 189 

CO MOŻNA ZROBIĆ ABY POMÓC SOBIE I OSOBIE UZALEŻNIONEJ                            

CZY STOSUJĄCEJ PRZEMOC   

Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem i osób współuzależnionych:

-        edukacja uczestników w zakresie podstawowych informacji dotyczących przemocy i uświadomienie schematu jej doświadczania;

-        edukacja uczestników w zakresie podstawowych informacji dotyczących choroby alkoholowej i narkomanii czy uzależnień behawioralnych (np. od komputera), destrukcyjnego funkcjonowania członków rodziny;

-        rozpoznawanie strat ponoszonych z tytułu trwania w pułapce współuzależnienia;

-        zmiana poglądów i przekonań utrudniających zwracanie się o pomoc;

-        uzyskanie wsparcia od psychoterapeuty.

Konsultacje indywidualne prowadzone w każdy poniedziałek w  godzinach od  13.00 do 15.00

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem:

-        edukacja uczestników w zakresie podstawowych informacji dotyczących przemocy;

-        uświadomienie schematu jej doświadczania;

-        zmiana poglądów i przekonań utrudniających zwracanie się o pomoc;

-        zyskanie wsparcia od członków grupy i psychoterapeuty

Grupa wsparcia będzie się odbywa się w poniedziałki 2 razy w miesiącu

w godzinach 15.00 – 17.00.

Spotkania mają charakter otwarty.

Marzec: 07.03.2016 r.; 21.03.2016 r.

Kwiecień:  04.04.2016 r.; 25.04.2016 r.           

Maj:      16.05.2016 r.; 23.05. 2016 r.

Czerwiec:  06.06.2016 r.; 27.06.2016 r.           

 Lipiec: 04.07.2016 r.; 25.07.2016 r.

Sierpień: 08.08. 2016 r.; 29.08.2016 r.            

 Wrzesień: 05.09.2016 r.; 26.09.2016 r.

Październik: 03.10.2016 r.; 24.10.2016 r.       

 Listopad: 07.11.2016 r.; 28.11.2016 r.

Grudzień: 05.12.2016 r.; 19.12.2016 r.

Konsultacje indywidualne i grupa wsparcia mieści się w budynku Centrum Terapeutycznego ul. 1 Maja 15 (podwórko Urzędu Miejskiego)  Ząbkowice Śl.

Jednostki organizacyjne