Przejdź do treści strony

Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne

obraz

 

Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o.

 

 

 

Budowa obiektów inżynierii wodnej, regulacja rzek, budowa murów oporowych, wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych, budowa dróg, usługi sprzętowe.

 

 

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śl.

tel:748 151 343; 748 151 344

PWM@PRO.ONET.PL

Jednostki organizacyjne