Przejdź do treści strony

Przedsiębiorco skorzystaj z pomocy de minimis

obraz

Gwarancja de minimis to Rządowy Program wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którym państwo może udzielić formy zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby inwestor nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie umowy kredytowej.  

Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie oddać kredytu z własnych środków dokona tego gwarant. Wówczas dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem, a przedsiębiorcom, który będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Gwarancja de minimis to pomoc udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat gwarancji de minimis: http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/ 

Kalendarz wydarzeń

maj 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
1
2
3
4567
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
222324
25
26
27
28
29
30
31
    
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne