Przejdź do treści strony

Przedsiębiorco rusza konkurs na wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów i usług !

obraz

Informujemy że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" oraz Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek".

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 450 270 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Kto może przystąpić do konkursu:

- podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 może być przeznaczone:

- na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

- na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia do 30 września 2015 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Gdzie się zgłosić po wsparcie : http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2015-r

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne