Przejdź do treści strony

Przedsiębiorco rusza konkurs na wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów i usług !

obraz

Informujemy że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" oraz Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek".

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 900 540 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Kto może przystąpić do konkursu:

- podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 może być przeznaczone:

- na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

- na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP

Gdzie się zgłosić po wsparcie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2016-r-2

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne