Przejdź do treści strony

Przedsiębiorco 21 września 2015 roku rusza konkurs na ochronę własności przemysłowej

obraz

Informujemy że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.4 „Ochrony własności przemysłowej".

Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 34 200 000 zł

Minimalna wartość projektu 10 000 zł

Maksymalna wartość projektu 1 000 000 zł

Dofinansowanie w ramach Działania 2.3 poddziałania 2.3.4 może być przeznaczone:

- na działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;

- na działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, czy stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji

Kto może przystąpić do konkursu:

- mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Data ogłoszenia konkursu: 21 września 2015 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 października 2015 r.

Zakończenie naboru wniosków: 28 marca 2016 r

Gdzie się zgłosić po wsparcie: http://poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci-przemyslowej/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

 

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne