Przejdź do treści strony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

obraz

Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości poniżej 207.000 euro pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich” za najkorzystniejszą uznana została oferta:


nr 1 złożona przez:

Kontrapunkt V-Projekt Zespół Projektowo-Inwestycyjny, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków.

Pełna treść zawiadomienia: http://archiwum.zabkowiceslaskie.pl/BIP/2008/Z/2012/zw230114_b.pdf

Jednostki organizacyjne