Przejdź do treści strony

PRACOWNIA Geodezyjno - Kartograficzna

obraz

PRACOWNIA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA

 

 

 

Firma oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych obejmujących:

 • sporządzenie map do celów projektowych,
 • wytyczenie budynków i budowli, obsługę w trakcie budowy oraz pomiary powykonawcze,
 • wytyczenie i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy: cieplnych, elektroenergetycznych, gazowych,  kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wodociągowych,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • obsługę  budowy dróg, mostów, wiaduktów, hal przemysłowych, itp.,
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz pionowości budowli  (słupów,   masztów, kominów),
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, wykopów itp),
 • pomiary kontrolne powierzchni użytków gruntowych (zasiewów), 
 • wznowienie punktów granicznych i ustalenie przebiegu granic,
 • podziały nieruchomości, znoszenie współwłasności,
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych,
 • pomiary satelitarne w systemie ASG-EUPOS,

Posiadamy niezbędną wiedzę  i uprawnienia do wykonywania w/w usług.

 

Andrzej Jakubowski
Tel. 693 06 47 47

Waldemar Socha
Tel. 601 37 47 17

Ul. 1 – Maja 15d
57-200 Ząbkowice Śląskie
Tel. 074 815 18 38

Czynne pon. – pt.
W godzinach 8.00 – 15.00

Jednostki organizacyjne