Przejdź do treści strony

Pożyczka ze środków post-JEREMIE na warunkach rynkowych !

obraz

Uprzejmie informujemy, że Fundusz Rozwoju Wałbrzyskiego rozpoczął nabór wniosków na udzielenie pożyczki w ramach programu POST–JEREMIE.

 

POST–JEREMIE to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki udzielane na warunkach rynkowych na rzecz Przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska.

WARUNKI POŻYCZKI

Wartość jednostkowej pożyczki wynosi do 100 tys. zł dla wszystkich przedsiębiorstw oraz do 250 tys. zł dla firm o profilu produkcyjnym.

Okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu o kolejne 12 miesięcy dla pożyczek powyżej 100 tys. zł. Dogodny dla Przedsiębiorcy sposób spłaty z możliwością skorzystania z karencji do 11 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną Komisji Europejskiej i wynosi w skali roku od 3,03% dla pożyczek do 100 tys. zł i od 2,83% dla pożyczek do 250 tys. zł. Dla Firm rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 6,03% dla pożyczek do 100 tys. zł i od 5,83% dla pożyczek do 250 tys. zł.

Prowizja za udzielenie pożyczki wynosić będzie 3% dla pożyczek do 100 tys. zł oraz 2% dla pożyczek do 250 tys. zł.

Brak innych dodatkowych kosztów związanych z obsługą pożyczki.

CEL FINANSOWANIA

  • pożyczka do 100 tys. zł – przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • pożyczka do 250 tys. zł – przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną: materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, usługi, koszty pracy, inne.

ROZLICZENIE POŻYCZKI

  • w przypadku pożyczki do kwoty 100 tys. zł wydatki rozliczane są na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy
  • pożyczki do kwoty 250 tys. zł rozliczane są na podstawie faktur zakupu i innych dokumentów księgowych.

Środków nie można przeznaczyć na spłatę zobowiązań publiczno – prawnych oraz na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą MŚP.

ZABEZPIECZENIE

Obligatoryjnie stosowany jest weksel in blanco wraz z drugą formą zabezpieczenia spośród:

  •  poręczenie wekslowe
  •  przewłaszczenie środków trwałych z cesją praw z polisy
  •  hipoteka
  •  Inne

Gdzie zgłosić się po wsparcie:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych

tel: +48 74 66 44 810

fax: +48 74 66 44 822

mail: biuro@frw.pl

więcej informacji na stronie:  http://frw.pl/pozyczka-ze-srodkow-post-jeremie-na-warunkach-rynkowych/

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne