Przejdź do treści strony

O projekcie "Poznajmy się..."

obraz

Projekt „Poznajmy się – polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli" jest szansą na osiągnięcie integracji społeczności mieszkających po obu stronach granicy.

Poprzez wymianę uczniów i nauczycieli dwóch szkół: Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich i Zakladni Skola w Czerwonym Kostelcu chcemy:
- promować swoje osiągnięcia w różnych obszarach działalności edukacyjnej oraz walory turystyczne naszego regionu,
- wymieniać się doświadczeniami w pracy nad uzdolnieniami uczniów,
- rozwijać zainteresowania i sprawność fizyczną młodzieży,
- wzmacniać współpracę między społecznościami szkół z Polski i Czech,
- poznać kulturę, obyczaje dwóch narodów
- nawiązać trwałe przyjaźnie.

Ramowy harmonogram projektu:

1. 04.2012 – spotkanie organizacyjne w Czerwonym Kostelcu

2. 05.2012 – pierwsze spotkanie uczniów w Czerwonym Kostelcu, w tym: warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, turystyka

3. 06.2012 – spotkanie nauczycieli w Czerwonym Kostelcu

4. 09.2012 – pierwsze spotkanie uczniów w Ząbkowicach Śl., w tym: warsztaty decoupage, turniej sportowo-rekreacyjny, zwiedzanie Kopalni Złota i zajęcia w Linowym Parku Przygody „Skalisko" w Złotym Stoku

5. 10.2012 – spotkanie nauczycieli w Ząbkowicach i Srebrnej Górze

6. 01.2013 – drugie spotkanie uczniów w Polsce, w tym: pobyt w Czarnej Górze i doskonalenie jazdy na nartach, zabawy na śniegu, zwiedzanie Kłodzka, nauka tańca,

7. 03.2013 – drugie spotkanie uczniów w Czechach, w tym: turystyka w Górach Orlickich

8. 06.2013 - trzecie spotkanie uczniów w Polsce, w tym: plener malarski i zajęcia plastyczne, turniej sportowy ( unihokej i siatkówka), zwiedzanie Srebrnej Góry oraz zajęcia w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej, przygotowanie biuletynu informacyjno-promocyjnego

9. 09.2013 – trzecie spotkanie uczniów w Czerwonym Kostelcu, w tym: warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe i turystyka, przygotowanie wystawy podsumowującej projekt i jej prezentacja w ratuszu.

Wszystko to zrealizujemy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz współfinansowaniu z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice".

Jednostki organizacyjne