Przejdź do treści strony

Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązujący od 1 lipca 2013 r.

obraz

Od 1 lipca 2013 roku  w Gminie Ząbkowice Śląskie zacznie obowiązywać nowy system odbioru  i zagospodarowywania odpadów komunalnych. Odpady komunalne od mieszkańców odbierać będzie firma wybrana przez Gminę na podstawie przeprowadzonego przetargu.

Mieszkańcy, w zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, będą wnosić opłatę do Urzędu Miejskiego - zadeklarowaną w złożonej deklaracji.

Obowiązki właścicieli:

- zabudowa jednorodzinna (domki jednorodzinne):
wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, w przypadku segregacji wybrana w przetargu firma dostarczy worki za darmo;  

- zabudowa wielorodzinna (bloki, duże wspólnoty):
zarząd wspólnoty/właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, w przypadku segregacji również należy wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady segregowane;

- utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

- umożliwić firmie wywozowej odbiór odpadów z posesji i udostępnić pojemniki i worki z odpadami w terminach ich odbioru;

-  złożyć do Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;

- uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami do 10 każdego miesiąca następującegonpo miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Pierwszą opłatę za odpady komunalne należy wnieść do dnia: 10 sierpnia 2013 r. na konto Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. Nr rachunku:
90 9533 0004 2001 0013 1733 0007

Informacji udzielają:
- w sprawie deklaracji i opłat - pracownik Wydziału Finansów i Planowania tel.74-8165-362; e-mail: marta.ewertowska@zabkowiceslaskie.pl;
- w pozostałych sprawach: pracownicy Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej pod numerami telefonów: 74-8165-364, 74-8165-358, e-mail: anna.majorczyk@zabkowiceslaskie.pl, katarzyna.szady@zabkowiceslaskie.pl.

Z poważaniem:
Piotr Miernik
Zastępca Burmistrza
Ząbkowic Śląskich

Jednostki organizacyjne