Przejdź do treści strony

Nieruchomości Gil - Zarządzanie Nieruchomościami

obraz

Biuro funkcjonuje na rynku od 2004 roku. Powstanie biura jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego zarządzania, administrowania, obsługi księgowej, prawnej i nadzoru technicznego nad powierzonymi nieruchomościami. Misją naszej firmy jest dostarczanie usług najwyższej jakości poprzez zaangażowanie i bliską współpracę z właścicielami. Sumiennie prowadzimy dokumentację,  przestrzegamy terminów wykonywania kontroli i przeglądów oraz dbamy o należyty stan techniczny nieruchomości. Możemy się pochwalić polepszeniem stanu każdego budynku oddanego pod naszą troskliwą opiekę. Dla Państwa bezpieczeństwa posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla zarządców nieruchomości. Jesteśmy firmą posiadającą stosowne licencje.

Czym się zajmujemy?
- Obsługa wspólnot mieszkaniowych, administrowanie oraz zarządzanie budynkami wspólnot
- Techniczne utrzymanie nieruchomości
- Obsługa finansowo księgowa nieruchomości
- Doradztwo i planowanie gospodarki remontowej, termomodernizacje, obsługa wniosków kredytowych
- Obsługa w zakresie windykacji należności na rzecz wspólnot
- Obsługa finansowo księgowa firm


Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Rachunkowe
Wiesława Gil
ul. Powstańców Warszawy 10 b
57-200 Ząbkowice Śląskie
https://pl-pl.facebook.com/pages/Nieruchomo%C5%9Bci-Gil/470083066344617


Jednostki organizacyjne