Przejdź do treści strony

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Konopnickiej 10

obraz

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej przy ul. Marii Konopnickiej 10 w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 103/13 AM-12 obręb Centrum o pow. 0.0093 ha

Cena wywoławcza: 85 000,00 zł

Wysokość wadium: 8 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, w pokoju nr 5 - parter.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 8 500,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 do dnia 20 grudnia 2016 r

Link do przetargu: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/estates/content/1765

Jednostki organizacyjne