Przejdź do treści strony

Nie pal śmieci!

obraz

NIE PAL ŚMIECI !  TO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Spalanie śmieci zwłaszcza w domowych paleniskach to ogromny problem nasilający się głównie w okresie jesienno – zimowym.

W wyniku spalania różnego rodzaju odpadów w piecach domowych do atmosfery trafiają ogromne ilości niebezpiecznych związków: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – w tym benzopiren, cyjanowodór, chlorowodór oraz dioksyny i furany, których stężenie potrafi przekraczać nawet ponad tysiąc razy dopuszczalne normy.

Gdy do atmosfery trafiają m. in. np.:

- tlenek węgla, który jest trujący dla ludzi i zwierząt i oddziałuje na centralny układ nerwowy. Pył, który odkłada się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi;

- dwutlenek węgla, który powoduje:

a)  u ludzi – trudności w oddychaniu,

b)  u roślin  –  zanik chlorofilu (obumieranie roślin);

- tlenek azotu, który może być przyczyną zapalenia płuc i bronchitu. U roślin powoduje uszkodzenia liści.

Toksyczny wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Spalanie odpadów powoduje także osadzanie się "mokrej sadzy" w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzeń, a w najgorszym przypadku do pożaru. Za pozorne oszczędności podczas spalania odpadów płacimy zdrowiem i życiem własnym oraz swoich najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

 

Spalanie odpadów w spalarniach

 

Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 8500 C do 11500 C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę.

W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.

 

PAMIĘTAJ !

 

Palenie śmieci w domu jest: niebezpieczne i kosztowne.

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów!

Zabrania się spalania w piecach domowych i kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Co można spalać w gospodarstwach domowych  - poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady kory i korka,
 • odpady z gospodarki leśnej,
 • trociny, wióry i ścinki,
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem telewizyjnym zamieszczonym na stronie Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/artykul/3295_marzec_2010/11192_2010_03_01_nie_zasmiecaj_swojego_sumienia_spoty_telewizyjne.html

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
 • kalendarz wydarzeń
 • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne