Przejdź do treści strony

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

obraz

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza Pracodawców oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły oraz producentów rolnych  do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wsparcie będzie realizowane ze środków w ramach programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Nabór wniosków trwać będzie od dnia 03.10.2016 roku do dnia 14.10.2016 roku
Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 2 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w wieku 30-50 lat;

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może wynosić do 19.000,00 zł brutto.
Druk wniosku można pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej urzędu zabkowiceslaskie.praca.gov.pl lub 

http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/-/3500472-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracyWnioski na wyżej wymienioną  formę aktywizacji  można składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą na adres:  Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7,  57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższe informacje udzielane są:

pokój 17  (I piętro)  – wnioski refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, tel. 74 8166 717;
pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter)

 – doradcy klienta – kwalifikacja osób bezrobotnych i skierowania osób bezrobotnych (wg przyjętego podziału), tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708

Jednostki organizacyjne