Przejdź do treści strony

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

obraz

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy z dniem 3 października 2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie w ramach programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych.
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat.

Uwaga:
Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000,00 złotych, natomiast okres prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zawartych umów trwać będzie minimum 12 miesięcy.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej urzędu zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

http://zabkowiceslaskie.pl/pl/strony/powiatowy-urzad-pracy/


Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie,  ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).
 
Bliższe informacje udzielane są:
Pokój nr 17 (I piętro) - Wnioski o przyznanie  jednorazowo środków  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tel. 748 166 717
Pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradca klientadla osób bezrobotnych
(wg przyjętego podziału), tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708

Jednostki organizacyjne