Przejdź do treści strony

Nabór wniosków do Poddziałania 2.1.2 PO KL

obraz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza konkurs zamknięty o numerze POKL/2.1.2/2012/S na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.

Podstawowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą projekty dofinansowane w ramach konkursu stanowią:
- formy i metody organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy),
- zarządzanie zmianą gospodarczą,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 
O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.2 mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 mln PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy:
1.  złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

2. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

w terminie: od 9 października 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. do godz. 16:30
 
Wniosek o dofinansowanie wypełnia się za pomocą elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych. 

Pytania można kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne