Przejdź do treści strony

Nabór wniosków do poddziałania 2.1.1 PO KL

obraz

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Posrednicząca II stopnia) ogłasza konkurs zamknięty o numerze POKL/2.1.1/2012/HR na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów zamkniętych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z zakresu rozwoju umiejętności:
- biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż),
- analitycznych (tj. zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych),
- interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje),
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- zarządzania przedsiębiorstwem.

O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.1 mogą ubiegać się:
- przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
- podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 217 mln PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się za pomocą elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Wnioski o dofinansowanie projektów należy:
1. złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:
Polskia Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

2. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 
w terminie od 9 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r. do godziny 16.30 

Pytania należy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz dokumentacja konkursowa na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne