Przejdź do treści strony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Zwrócona

obraz

Wskazana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rocznik 2013, pozycja: 4441, data ogłoszenia: 22  lipca 2013 r..

Pobierz uchwałę nr XLII/12/2013

Jednostki organizacyjne