Przejdź do treści strony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kluczowa

obraz

Wskazana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rocznik 2013, pozycja: 4440, data ogłoszenia:  22  lipca 2013 r..

Pobierz uchwałę nr XLII/11/2013

Jednostki organizacyjne