Przejdź do treści strony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - część terenu górniczego złoża gabra „BRASZOWICE II”

obraz

Wskazana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rocznik 2013, pozycja:  4438, data ogłoszenia:  22 lipca 2013 r..

Pobierz uchwałę nr XLII/9/2013

Jednostki organizacyjne