Przejdź do treści strony

Kultura i rozrywka

obraz
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

57 - 200 Ząbkowice Śl.

Rynek 56

tel. 815 15 35;

Osoba do kontaktów: dyr. Helena Wolnik - Kliber
bpmg_zabk@wp.pl

www.biblioteka.zabkowiceslaskie.pl

Ratusz    Jest najlepszą biblioteką w powiecie. Placówka centralna znajduje się w samym centrum miasta - w pięknie odrestaurowanym Ratuszu. Czytelnicy mają tu do dyspozycji: Wypożyczalnię dla dorosłych, Oddział dla dzieci oraz Czytelnię naukową. Oprócz tego działają filie: bardzo prężna filia miejska na Osiedlu XX - lecia oraz filie wiejskie we wsiach : Stolec, Braszowice, Olbrachcice i Zwrócona. Biblioteka posiada dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrę, trwa komputeryzacja procesów bibliotecznych przy wykorzystaniu programu MAK i bazy Biblioteki Narodowej; czytelnicy mogą korzystać z Internetu. W ciągu 50 lat swego istnienia BPMiG zgromadziła ponad 110 tys. książek adresowanych do różnych grup czytelniczych i zaspakajających różnorakie potrzeby i gusta czytelnicze.

Z księgozbiorów biblioteki skorzystało ogółem 5600 czytelników, co czwarty mieszkaniec był więc czytelnikiem. Ciekawy i bogaty księgozbiór podręczny i około 80 czasopism w czytelni naukowej przyciąga z roku na rok więcej użytkowników, głównie młodzież szkół średnich i studentów. Mogą tu znaleźć wszystkie najbardziej poszukiwane opracowania i podręczniki.Tradycją ząbkowickiej książnicy jest bogaty program działalności kulturalnej. Co roku organizuje się wiele spotkań autorskich ze znanymi poetami oraz pisarzami dla dzieci, wystawy, imprezy i wieczornice z różnych okazji, występy teatrzyków, wieczory poezji, biesiady literackie, projekcje filmów i dyskusje. Biblioteka włącza się bardzo aktywnie w organizację Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej - od kilku lat jest organizatorem największego konkursu tej imprezy - Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach, w którym uczestniczą uczniowie ze szkół średnich z miast dawnego województwa wałbrzyskiego.

Ogromnym powodzeniem cieszy się także Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Turniej Wiedzy o Ziemi Ząbkowickiej.Podczas wakacji i ferii proponuje się dzieciom pozostającym w mieście różnorodne, ciekawe zajęcia, z których chętnie korzystają. Biblioteka próbuje także prowadzić działalność wydawniczą. Ukazał się już biuletyn poświęcony imprezom Roku Mickiewiczowskiego i tomik poezji zawierający interesujące utwory poetyckie i prace planistyczne inspirowane muzyką Chopina. Bez wątpienia działalność Biblioteki jest widoczna i znana wszystkim mieszkańcom nie tylko Ząbkowic, ale i powiatu.

 

Teatr Miejski

   Pierwszy Teatr Miejski w Ząbkowicach Śląskich powstał w 1945 roku. Był to pierwszy teatr na Dolnym Śląsku. Działalność swą rozpoczął premierą rewii "Zdobywamy Ząbkowice Śląskie" dnia 7 lipca 1945 r. w reżyserii Z. Klucznika.

Aktorzy i animatorzy tegoż teatru to:

- B. Zieliński - Absolwent Uniwersytetu J.Kazimierza we Lwowie;

- St. Majkowski - poeta i publicysta;

- I. Bryza - autorka utworów dla dzieci;

- W. Pelczerowa - późniejsza śpiewaczka Opery we Wrocławiu;

- Z. Klucznik - reżyser teatru;

- J. Tesler - aktor;

- Z. Żygadło - aktorka;

- L. Brajter -aktor (późniejszy dyrektor ZOK).

Na przestrzeni lat 1945-50 powstało 40 premier. Teatr Miejski mieścił się w budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury do 1950 roku, od tego roku, bowiem rozpoczęto remont budynku, a siedzibą teatru została obecna grota w ratuszu miejskim. Po trwającym wiele lat remoncie, budynek przeznaczono na działalność kulturalną, ale teatr już przestał istnieć. W 50 rocznicę powstania Teatru Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, reaktywowano jego działalność premierowym przedstawieniem sztuki G.Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej".

Założycielem, reżyserem oraz scenografem tegoż teatru jest Józefa Grzęda przy wydatnej pomocy nauczycielek p. E. Czeleń i p. E. Wolińskiej. Teatr cieszy się uznaniem publiczności nie tylko ząbkowickiej. Duże uznanie wzbudził również swoim występem w Cervenym Kostelcu (Czechy), mieście partnerskim Ząbkowic Śląskich.

Do chwili obecnej zespół aktorski wystawił następujące spektakle:

- "Moralność Pani Dulskiej" - G. Zapolskiej, reżyseria i scenografia - Józefa Grzęda

- "Ożenek" wg M. Gogola, - reżyseria: Józefa Grzęda, Aleksander Greczanowski, scenografia: Krystyna Kożuszko

- "Lekarz mimo woli" - Moliera, reżyseria i scenografia - Józefa Grzęda

- "Soplicowo" - A. Mickiewicza, reżyseria i scenografia - Józefa Grzęda

- "Tato, tato, sprawa się rypła" - R. Latki, reżyseria i scenografia - Józefa Grzęda

- "Lekarz mimo woli" (II wersja) - Moliera, reżyseria i scenografia - Józefa Grzęda

- "Zemsta" - A. Fredy, reżyseria i scenografia - Józefa Grzęda

- "Tango" - S. Mrożka, reżyseria i scenografia - Józefa Grzęda.

 

Ząbkowicki Ośrodek Kultury

ZOK              

57-200 Ząbkowice Śl.

Rynek 24

tel. 074 815 28 96,

fax : 074 815 13 81,

kino 074 8 15 14 25

e-mail: dyrektor@e-zok.pl

   Ząbkowicki Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność edukacyjną poprzez organizowanie konkursów, przeglądów, warsztatów i kół zainteresowań, oraz organizuje imprezy muzyczne, teatralne i filmowe. Od 1990 r. ZOK organizuje Festiwal Muzyki Folkowej pn."FOLKovaFIESTA", porywający żywiołowością, barwną feerią zespołów i solistów. Powszechnym uznaniem cieszą się coroczne imprezy m.in. : Weekend z Frankensteinem, Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, Radosne Święta, Debiutu u Danuty, Gala Programów Dziecięcych, Biesiada Wielkanocna, Festiwal Piosenki Religijnej, Konkurs Piosenki "Wiosenna nutka", Plener Malarski "Dookoła Krzywej Wieży". 

Dodatkowo instytucja prowadzi działalność impresaryjną, promocyjno-reklamową, usług transportowych, obsługi imprez estradowych, Sala widowiskowa ZOK jest w pełni przygotowana do organizacji imprez estradowych i spektakli teatralnych: posiada 350 miejsc, scena ma wymiary: szerokość 10 m, głębokość 12 m, wysokość 8 m z czarnym okotarowaniem i oświetleniem estradowym, nastawnią, kabiną projekcyjną, ekranem, własnym nagłośnieniem estradowym.

 więcej: www.e-zok.pl

Jednostki organizacyjne