Przejdź do treści strony

Kościół p.w. św. Jerzego i dawny szpital bożogrobców

obraz

   Szpital bożogrobców pw. św. Jerzego został ufundowany w 1319 roku przez ówczesnego wójta ząbkowickiego . W roku 1418 wzniesiono budynek szpitala. Utrzymywał on ponad 20 osób. W okresie wojny trzydziestoletniej kościół pw. św. Jerzego został spalony. Z pierwotnej świątyni zostało jedynie prezbiterium. Nawa główna początkowo została prowizorycznie odbudowana z drewna. Później była jeszcze wielokrotnie remontowana, m. in. w 1806, 1816, 1857 i w 1903 roku. Najbardziej widoczny był remont z lat 1816-1817. W 1931 roku podczas prac restauratorskich odkryto gotyckie malowidła na wschodnim przęśle południowej ściany prezbiterium tego kościoła. Od lat 60. świątynia jest własnością kościoła prawosławnego. W lecie 1998 roku przeprowadzono częściowy remont kościoła. Odbył się on z pieniędzy pozyskanych od konserwatora zabytków.
   Kościół św. Jerzego jest budowlą murowaną z kamienia i cegły, otynkowaną, orientowaną na planie prostokąta. Składa się z nawy głównej i prosto zamkniętego, oszkarpowanego prezbiterium. Wejście prowadzi przez gotycki portal, od strony północnej. Od południa do prezbiterium kościoła przylegają zabudowania dawnego szpitala, zwanego później domem burmistrza. Obecnie jest to budynek mieszkalny.

 

               

               

Jednostki organizacyjne