Przejdź do treści strony

Konwikt św. Józefa

obraz

W październiku 1919 r. przyjechała z Limburga do Ząbkowic grupa pallotynów z księdzem Józefem Brey`em z zamiarem założenia pierwszej na Śląsku placówki pallotyńskiej. Jeszcze tego samego roku władze miejskie sprzedały zakonnikom grunt o powierzchni 8 morgów położony przy obecnej ulicy Piastowskiej 5. W przyszłości planowano wznieść tam zabudowania klasztorne. Wiosną 1920 r. pallotyni rozpoczęli pracę wychowawczą. W czerwcu 1921 r. Związek Samodzielnych Kupców Ząbkowickich zaproponował księżom sprzedaż swego domu przy ulicy Ziębickiej 38, w którym wcześniej mieściła się szkoła dla czeladzi kupieckiej. Dom w tym samym roku został zakupiony i służył jako miejsce zamieszkania dla księży i bursa dla młodzieży. Posesja posiadała spory ogród służący jako miejsce wypoczynku dla księży i wychowanków. Pod koniec 1922 r. w odnowionym domu zamieszkało 4 księży, 4 braci i 17 uczniów w różnym wieku. Rozwój zgromadzenia wymusił budowę nowego domu przy ul. Piastowskiej, który ukończono w 1924 r. i wówczas sprzedano budynek konwiktu.

Jednostki organizacyjne