Przejdź do treści strony

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji

obraz

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w którym nieodłącznym elementem jest partycypacja społeczna. Celem konsultacji jest omówienie propozycji wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji poprzez wymianę wiedzy z uczestnikami spotkania. Dzięki temu mieszkańcy będą posiadać możliwość włączenia się w proces powstawania dokumentu.

 

Program konsultacji:
1.Wprowadzenie – czym jest proces rewitalizacji.

2. Wyniki badania desk research (prezentacja)

3. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru przewidzianego do rewitalizacji.

4. Określenie głównych celów i działań w zakresie rewitalizacji Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

 Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych procesem rewitalizacji. 

Jednostki organizacyjne