Przejdź do treści strony

Konkurs poetycki "Różne barwy poezji"

obraz

Konkurs Poetycki organizowany jest w ramach VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku Temat wierszy: "Różne barwy poezji". Na konkurs można nadsyłać jedynie niepublikowane wcześniej wiersze związane z szeroko pojętą tematyką – egzystencja człowieka w dojrzałym wieku.

Ilość przesłanych przez jednego autora wierszy nie może przekraczać 2 utworów

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest: Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ząbkowicach Śląskich

2. Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter ograniczony terytorialnie, bez ograniczeń wiekowych. Skierowany jest do profesjonalistów i amatorów, zamieszkałych bądź pochodzących z województwa dolnośląskiego.

3. Jury
Oceny wierszy dokona jury, którego decyzje są ostateczne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.

4. Nagrody
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów
Nagrody wręczone zostaną laureatom w trakcie VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

5. Termin nadsyłania wierszy
Wiersze należy nadsyłać na adres:
Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rynek
24, 57-200 Ząbkowice Śl. w
terminie do 5 kwietnia 2013 roku  z dopiskiem „ konkurs poetycki”

6. Termin ogłoszenia wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie VII Forum DUTW, a dodatkowo na stronie internetowej  ZUTW oraz Urzędu Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.,  a laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie .

7. Szczegóły techniczne
Wiersze należy nadsyłać w 3 egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.  Każdy wiersz należy opatrzyć godłem (godło czyli pseudonim np. w prawym górnym rogu). Na kartkach z wierszami nie można umieszczać nazwiska czy podpisu - jedynie godło.

Do nadesłanych wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem co wiersz , zawierającą dane autora - imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie o treści: ”Oświadczam, że jestem autorem/autorką wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”

8. Zobowiązania końcowe
Nadesłanie wierszy jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.  Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie w różnych publikacjach i mediach.  

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Krystyna Buchwald
Tel: 784556330
e-mail: k.buchwald@wp.pl

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne