Przejdź do treści strony

Komunikat - dla przedsiębiorców (5.06.2012 r.)

obraz

iż wpis ten nie ma nic wspólnego z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Zgodnie z art. 29 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807)  wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są WOLNE OD OPŁAT.

Jednostki organizacyjne