Przejdź do treści strony

Kamienica rodziny Tschoetschel

Kamienica powstała w 1887 r. na miejscu starszego, barokowego budynku, pokazanego na rysunku F.B.Wernera z poł. XVIII w. Kamienicę zbudowała znana w Ząbkowicach kupiecka rodzina Tschoetschel, posiadająca w mieście trzy sklepy. W kamienicy na dole znajdował się sklep z towarami kolonialnymi. W kamienicy mieszkała wspomniana rodzina, a część mieszkań wynajmowano. Mieszkał tutaj między innymi konrektor Wilhelm Werner, nauczyciel szkoły protestanckiej i historyk ząbkowicki. W Polowie lat 70. XX w. kamienica była w opłakanym stanie, stąd zburzono go pozostawiając jedynie fasadę. Budynek wyróżnia się oryginalną architekturą o cechach neorenesansu północnego. Jest budowlą pięciokondygnacyjną podzieloną gzymsami. Na kondygnacji trzeciej i czwartej znajdują się balkony wsparte na kolumnach z bogatymi obramieniami okien. Na osi fasadę wieńczy dekoracja rzeźbiarska: kartusz herbowy zwieńczony hrabiowska koroną i trzymany przez dwa lwy, na którym znajduje się kaduceusz oraz inicjały T.P.
i data 1887.

Jednostki organizacyjne