Przejdź do treści strony

„Jak zostać i pozostać Przedsiębiorcą”–Informator

obraz

Broszura informuje o całokształcie wsparcia dla nowych firm świadczonym zarówno przez PARP jak i inne podmioty na rynku. Zawiera ona informacje nt. zakładania i finansowania firmy, wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, doradztwa dla przedsiębiorców, wspierania powiązań kooperacyjnych, eksportu, ochrony własności przemysłowej, pożyczki na innowacje i innych.

Kliknij na rysunek, aby pobrać:

Jak zostać i pozostać Przedsiębiorcą

źródło: www.parp.gov.pl (stan na dzień: 02.02.2012 r.)

Jednostki organizacyjne