Przejdź do treści strony

Izba Pamiątek Regionalnych

obraz

   Dom rycerza Kauffunga zwany też dworem rycerza Kauffunga jest obecnie najstarszym budynkiem mieszkalnym w Ząbkowicach. Po raz pierwszy wzmiankowany jest 29 listopada 1504 roku. Wtedy obiekt został ofiarowany niedawno powstałej kaplicy przy kościele parafialnym.

W 1526 roku późniejszy proboszcz z Braszowic sprzedał obiekt Małgorzacie, wdowie po Georgu Wielandzie z Ingolstadt. Ta zaś odsprzedała budynek Sigmundowi Kauffungowi von Chlum. Po śmierci Kauffunga dom kupiła rada miejska. Budynek wielokrotnie zmieniał właścicieli.

Z ciekawszych informacji można podać, że w domu tym spędził dzieciństwo znany, żyjący w XVII w malarz Bernard Krause (późniejszy właściciel dworu opatów henrykowskich). W 1772 roku jego brat Armand sprzedał dom Johannowi Friedrichowi Pohl.

W 1837 toku właścicielką obiektu została hrabina Juliane von Schlabrendorf, która kupiła dom Kauffunga za  4750 talarów. Konstantin, syn hrabiny, ostatni z rodu, zapisał nieruchomość w testamencie 28 grudnia 1857 r siostrom Boromeuszkom.

Przed II wojną światową dom był własnością parafii katolickiej, przeznaczonym na cele mieszkalne. Honorowy obywatel miasta J. Walzik spędził tu swoje dzieciństwo.

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej w budynku mieściły się mieszkania. W połowie lat 60 – tych Józef Glabiszewski rozpoczął starania o uratowanie zabytkowego obiektu, który znajdował się w bardzo złym stanie. Po remoncie 8 maja 1972 roku otwarto w nim Izbę Pamiątek Regionalnych.

Obecnie mieści się tu Izba Pamiątek Regionalnych. Wystawione w 18 pomieszczeniach zbiory są bardzo różnorodne. W salach wystawienniczych prezentowane są: archeologia regionu, stara broń, meble, radia, telewizory, dawny sprzęt gospodarstwa domowego.

Na uwagę zasługuje izba śląska z rzadkimi ludowymi ręcznie malowanymi meblami śląskimi. Ciekawostką jest również biurko, przy którym zasiadali ząbkowiccy burmistrzowie, które zostało przeniesione tu z ratusza, księga Tory, która pochodzi prawdopodobnie z ząbkowickiej synagogi, drewniane tarcze strzeleckie bractwa kurkowego oraz studnia o głębokości 20 m znajdująca się wewnątrz domu.

W ogrodzie Izby znajduje się kartusz herbowy Domy Stanów Ziemskich.

W 2007 roku Gmina Ząbkowice Śląskie przeprowadziła remont Izby. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

KONTAKT:

Izba Pamiątek Regionalnych
im. Józefa Glabiszewskiego
ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl
tel. +48 74 815 20 43

Izbę Pamiątek Regionalnych oraz Krzywą Wieżę można zwiedzać:
od 01 kwietnia do 30 września  codziennie od godz. 09:00 do godz. 19:00.
od 1 października do 31 października - codziennie od godz. 09:00 do godz. 18:00.
od 01 listopada do 31 marca r. - od wtorku do niedzieli, od godz. 09:00 do 17:00

Ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem.

 

Ceny biletów:

1)      Krzywa Wieża – bilet normalny: 6,00 zł; bilet ulgowy: 3,00 zł.

2)      Izba Pamiątek Regionalnych -  bilet normalny: 4,00 zł; bilet ulgowy: 2,00 zł.

3)      Śladami Frankensteina: 6,00 zł; bilet ulgowy: 3,00 zł.

4)      Ruiny Zamku: 4,00 zł; bilet ulgowy: 2,00 zł. (Bilety do zamku należy kupić w Krzywej Wieży, lub Izbie pamiątek Regionalnych).

5)      Pakiet  -  Krzywa Wieża,  Izba Pamiątek Regionalnych, Śladami Frankensteina, Ruiny Zamku - bilet normalny: 16,00 zł; bilet ulgowy: 8,00 zł.

Do nabycia ulgowych biletów wstępu uprawnieni są: dzieci od 7 roku życia, młodzież ucząca się, studenci, inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, emeryci i renciści, za okazaniem odpowiednich dokumentów tj. legitymacja uczniowska, legitymacja studencka, legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja lub inny dokument informujący o niepełnosprawności.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: dzieci do lat 7, opiekunowie grup i przewodnicy (1 opiekun/przewodnik na 10 osób), grupy z Domów Dziecka, Domów Opieki i Domów Specjalnej Troski, przedstawiciele mediów w celu przygotowania materiałów redakcyjnych do publikacji, delegacje miast partnerskich i przedstawiciele oficjalnych wizyt w Ząbkowicach Śląskich.


ZAPRASZAMY NA STRONĘ http://www.krzywawieza.eu/

 

Jednostki organizacyjne