Przejdź do treści strony

II Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji

obraz

 Dzięki temu mieszkańcy będą posiadać możliwość włączenia się w proces powstawania dokumentu.

Program konsultacji:

1. Przedstawienie dotychczasowych wyników.

2. SWOT obszarów rewitalizacji - warsztaty z uczestnikami.

3. Podział projektów na A i B. 

 

 Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych procesem rewitalizacji. 

 

Jednostki organizacyjne