Przejdź do treści strony

Epitafium Wita Stwosza Młodszego

obraz

Epitafium poświęcone jest Witowi Stoszowi (Stwoszowi) Młodszemu, wnukowi wielkiego rzeźbiarza. Próbował on prawdopodobnie odzyskać pieniądze, które jego dziadek zainwestował w złotostockie kopalnie złota i w trakcie załatwiania spraw zmarł w Ząbkowicach. Epitafium przedstawia Dzieciątko Jezus trzymające krzyż w lewej ręce i kulę ziemską zakończoną krzyżem w prawej. Nogą depcze ono węża i trupią czaszkę − symbole szatana i śmierci. W lewym dolnym rogu klęczy modlący się zmarły. Większość pozostałej wolnej przestrzeni wypełniona jest ornamentami. Epitafium wyraża to co w religii ewangelickiej jest najważniejsze − dzięki śmierci Chrystusa ludzie zostali odkupieni, a dzięki wierze w Boga będą zbawieni. Dolną część epitafium stanowi prostokątna tablica, wyodrębniona za pomocą listwy. Wyryta jest na niej inskrypcja upamiętniająca zmarłego: Im 1569 Jor Am Tage Marie Himmelfart ist Vorschieden Veit Stos der Junger Dem Gott genedig Sei Amen. (W roku 1569 w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zmarł Wit Stosz Młodszy dla którego niech Bóg będzie miłosierny Amen).

Jednostki organizacyjne