Przejdź do treści strony

Działka nr 5/88 AM-9 Obręb Osiedle Wschód

obraz

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/88 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0.2499 ha

Cena wywoławcza: 97 000,00 zł

Wysokość wadium: 9 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2017 r. o godz. 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, w pokoju nr 5 - parter.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 9 700,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 do dnia 29 grudnia 2016 r

Link do przetargu: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/estates/content/1786

Jednostki organizacyjne