Przejdź do treści strony

Działka nr 5/113 AM-9, obręb Osiedle Wschód

obraz

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/113 AM-9 obręb Osiedle Wschód o pow. 0.1200 ha

Cena wywoławcza: 52 000,00 zł

Wysokość wadium: 5 200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, w pokoju nr 5 - parter.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 5 200,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 do dnia 23 grudnia 2016 r

Link do przetargu: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/estates/content/1763

Jednostki organizacyjne