Przejdź do treści strony

Doradztwo Inwestycyjne i Środowisko

obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzanie wniosków w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych:

 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
 • Opracowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Opracowywanie wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych programów pomostowych
 • Koordynacja złożonych projektów o dofinansowanie
 • Profesjonalne opracowywanie Biznes Planów

 

Sporządzanie operatów wodnoprawnych pod:

 • Uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji związanych z budową m.in. stawów rybnych, zbiorników wodnych, oczyszczalni przydomowych, ujęć wodnych itp.

 

Sporządzanie wniosków wraz z dokumentacją m.in. pod:

 • Wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
 • Wydawanie zezwoleń w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania lub transportu odpadów
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu, zbierania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów

 

Obsługa przedsiębiorstw w zakresie:

 • Naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz ścieków do wód powierzchniowych
 • Zakładanie i prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów w oparciu o karty przekazania odpadów oraz o karty odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Doradztwo Inwestycyjne i Środowisko

tel: 608 669 166

doradztwoinwestycyjne@onet.pl

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
 • kalendarz wydarzeń
 • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne