Przejdź do treści strony

Dom Rodzinny Nessel

obraz

Barokowy dom nr 5 nosił przed II wojną światową nazwę Nesselhaus (dom rodziny Nessel). Pierwszym znanym właścicielem budynku był w końcu XVII w. poborca podatkowy Kaspar Josef Just, zmarły w 1704 r. Kolejnym znanym właścicielem domu był Jacob Ernst von Lichtenstein (ur. 14 II 1690 r. w Doboszowicach, zm. 12 VI 1747 r. w Salzburgu), posiadacz dóbr ziemskich Doboszowice, biskup ołomuniecki (1739−45), a potem arcybiskup salzburski oraz fundator kolegium pijarów w Bilej Vodzie. W drodze testamentu dom w Ząbkowicach odziedziczył jego siostrzeniec Karl Otto von Salm. W 1780 r. właścicielem był baron Franz von Maltitz, właściciel dóbr Vlčice i Chałupki koło Paczkowa. Wkrótce po zakupie domu polecił umieścić nad portalem swój herb wraz z datą 1780 i literami F. v. M. Na początku XX w. dom był własnością panny Nessel, córki długoletniego prezesa sądu miejskiego, ziemskiego i wkońcu powiatowego. Dom odkupiło od niej miasto, a po jej śmierci w 1912 r. dom zamieniono na muzeum regionalne, istniejące w tym budynku do 1916 r. a potem przeniesione do zamku. Później tak jak obecnie, budynek służył celom oświatowym. Jest to dwukondygnacyjna budowla na planie prostokąta, która w wyniku licznych przebudów utraciła cechy stylowe. Tylko szczyt od strony ulicy Krzywej ma cechy barokowe, zachowało się na nim 5 pilastrów. Wewnątrz w kondygnacji parteru zachowały się sklepienia krzyżowe. W okresie powojennym zamurowano wejście od ulicy Krzywej. Ze zdobiącego je portalu pozostała jedynie górna część, pod którą wmurowano herb barona Maltitza, znajdujący się pierwotnie ponad nim.

Jednostki organizacyjne