Przejdź do treści strony

Ciekawostki i atrakcje Ząbkowic Śląskich

obraz

Ząbkowice Śląskie  położone są w południowej części  województwa dolnośląskiego w powiecie  ząbkowickim, którego jest stolicą. Miasto  leży  na  Przedgórzu Sudeckim nad Budzówką,  która jest  lewym  dopływem  Nysy Kłodzkiej. Ząbkowice Śląskie leżą na wysokości 280 m n.p.m.

Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 13,67 km².

 

Ząbkowice Śląskie powstały w drugiej połowie XIII w. jako miasto na założone na prawie niemieckim przez kolonistów pochodzących z Frankonii i przez nich zostało nazwane Frankenstein. Wokół miasta istniały już polskie osady, a głównym miastem tego regionu były wówczas Ziębice.  Do I  poł. XV w. rządzili tutaj śląscy Piastowie. W XV w. obszar wokół Ząbkowic, nazywany wówczas Księstwem Ziębickim, stał się dziedzicznym lennem znakomitego, czeskiego rodu królewskiego – Podiebradów. Najlepszym okresem w dziejach miasta była I poł. XVI w., gdy rządził tutaj czeski książę Karol I Podiebradowicz. Miasto stało się wówczas stolicą regionu i przekształciło  się z małego, średniowiecznego, w nowoczesne, renesansowe miasto, jedno z najzamożniejszych na Śląsku.

Tragiczna w skutkach była dla miasta jak i całego regionu wojna trzydziestoletnia (1618-1648), w wyniku której zniszczono większość miejscowości, a spora część ludności opuściła ten teren w poszukiwaniu spokoju i lepszych warunków życia. Po wojnie trzydziestoletniej na okres prawie 150 lat miasto stało się własnością dziedziczną austriackiego rodu Auerspergów. W połowie XVIII w. w wyniku wojen śląskich Księstwo Ziębickie zostało włączone do państwa pruskiego, a Ząbkowice Śl.  stały się miastem garnizonowym. Po wojnach napoleońskich, na początku XIX w.  rozpoczął się w państwie pruskim okres reform, które doprowadziły do powstania samorządowego powiatu ząbkowickiego. Tragicznym w skutkach dla Ząbkowic Śl. był dzień 24.04.1858 r., gdy niemal całe miasto w ciągu kilku godzin spłonęło. Na szczęście II poł. XIX w. to dla całego Śląska epoka rozwoju gospodarczego i w tym czasie Ząbkowice Śl. zostały szybko odbudowane, stając się dobrze rozwiniętym gospodarczo i nowoczesnym miastem prowincjonalnym, liczącym w 1939 r. ponad 11.000 mieszkańców. Druga wojna światowa nie spowodowała tutaj żadnych zniszczeń. Po wojnie, w wyniku ustaleń Konferencji Poczdamskiej, autochtoniczna ludność śląska została wysiedlona do Niemiec, a na jej miejsce sprowadzono osadników z Polski centralnej i Kresów Wschodnich. Zmieniono wówczas nazwę miasta na dzisiejszą – Ząbkowice Śląskie. Ze względu na bogactwo historii i kultury oraz ciekawe zabytki, miasto i gmina są jednymi z ciekawszych krajoznawczo miejsc na Dolnym Śląsku.

Jednostki organizacyjne