Przejdź do treści strony

Ciekawostki i atrakcje Gminy Ząbkowice Śląskie

obraz

 

   Gmina miejsko-wiejska Ząbkowice Śląskie położona jest w środkowej części powiatu ząbkowickiego na Przedgórzu Sudeckim. Cała jednostka administracyjna zajmuje 146,1 km2, co stanowi 18,2% powierzchni powiatu. Sieć osadniczą tworzą miasto Ząbkowice Śląskie oraz 17 miejscowości wiejskich. Wg danych na koniec listopada 2012 r. w Gminie Ząbkowice Śląskie zamieszkuje 22 928 osób z czego w Ząbkowicach Śląskich  - 15 862 osoby. Więcej danych: statystyka-z-ewidencji-ludnosci.pdf

W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 2506 jednostek gospodarczych, w tym 93,7% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne – 1673 jednostki. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,3%), obsługa rynku nieruchomości (16,1%), budownictwo (12,1%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,8%). Na 10 tys. mieszkańców przypadały 1092 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 882, co świadczy o bardzo dużym potencjale przedsiębiorczości w skali powiatu. W 2009 r. liczba pracujących wynosiła 4847 osób, z czego w sektorze przemysłowo-budowlanym pracowało 35,9% ogółu pracujących, a w handlu – 16,3%. W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie obejmowała 1504 osoby, co stanowiło 10,2% ludności w wieku produkcyjnym.

Gmina Ząbkowice Śląskie jest jednym z bogatszych rejonów rolniczych województwa. Użytki rolne zajmują blisko 84% powierzchni. Wśród gruntów dominują grunty orne, które stanowią ponad 74% ogólnej powierzchni, a trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) – ponad 6%. Gmina wyróżnia się niskim wskaźnikiem lesistości – 7,3%. Obszary prawnie chronione stanowią jedynie 0,3% ogólnej powierzchni. Na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody oraz rezerwat przyrody "Skałki Stoleckie", będący jedynym rezerwatem faunistycznym w Polsce, który chroni cztery gatunki owadów charakterystycznych dla krajów śródziemnomorskich. 

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne