Przejdź do treści strony

CEIDG

obraz

Wzór wniosku CEIDG do pobrania: wniosek-ceidg-1.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG: instrukcja_ceidg-1.pdf

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej tj. wszystkie formularze i wnioski, instrukcje, obowiązujące przepisy, bazę przedsiębiorców  - znajdą Państwo na stronie:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
Pod w/w adresem również złożą Państwo wniosek on-line.

Jednostki organizacyjne