Przejdź do treści strony

Wsparcie dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą

obraz

Inicjatywa JEREMIE zapewnia zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym start-upów) poprzez szeroki wachlarz instrumentów  finansowych tj. kredyty, pożyczki i poręczenia.

Kredyty i Pożyczki udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze PożyczkoweBanki:

Kwota pożyczki: do 100 000 zł

Okres finansowania: do 60 miesięcy (5 lat)

Oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis: od 0,25 %

Prowizja/opłaty dodatkowe: 0%

Karencja w spłacie: 6 miesięcy

Poręczenia udzielane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe:

Wartość poręczenia: do 80% kwoty kredytu (maksymalnie 325 000 zł)

Okres poręczenia: nie dłuższy niż 66 miesięcy

Prowizja/opłaty dodatkowe: od 0%

Dla kogo wsparcie?

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Gdzie zgłosić się po wsparcie? - link

Zestawienie posczsególnych ofert pożyczek - link

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
 • kalendarz wydarzeń
 • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne