Przejdź do treści strony

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – spotkanie konsultacyjne

obraz

 

Lokalny Program Rewitalizacji pozwala ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na cele społeczne i remonty. 

Jednostki organizacyjne